Technické informace 

Technické parametry studny

Vrtné průměry

Námi vrtané studny mají vrtné průměry: klasicky 254mm, 203mm, 180mm, 156mm a nově i 380mm a 305mm.

Vystrojení studny

Pro vystrojení vrtaných studní se osvědčily trubky PVC 225, 160, 140, 125, 110 mm s příčně řezanou perforací a atestem pro pitnou vodu.

Filtrace

Použitím vodárenského písku frakce 1.6/4 mm event. 4/8mm kolem perforovaných sekcí vytvoříme filtrační vrstvu, která účinně brání pronikání hrubých nečistot do vrtu.

Další...

Na Vaše přání zajistíme zaskružení vrtu, instalaci ponorného čerpadla a připojení vody včetně tlakové nádoby.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrtné průměry

Průměr vrtu pro tepelná čerpadla: d-152 mm.

Hloubka vrtů

Hloubka těchto vrtů se pohybuje cca od 60 do 150 m.

Kolektor

Po vyhloubení instalujeme tepelný kolektor PEHD PN 16 SDR11od fy.GE-TRA  buď 4= nebo 2-hadicového systému se zárukou 10 let na těsnost

Instalace tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo s kompletní montáží zajistíme ve spolupráci s profesionální dodavatelskou firmou.

Struktura vrtané studny

struktura studny

 

  • Zhlaví - standardní uzávěr vrtu
  • Zához - navrtaný materiál
  • Těsnění - oddělení svrchních vod (cement, těsnící bentonit)
  • Obsyp - vodárenský filtrační písek (frakce 1,6/4 mm)
  • Pažení - ocelová roura, úvod vrtu,po odvrtání se odstraní
  • Perforace - perforovaná část výstroje, místa pro vtékání vody
  • Místo pro čerpadlo - ideální umístění čerpadla, plná roura
  • Kalník - místo pro usazování kalů

VRTNÉ SOUPRAVY

Kontakt