Technické parametry studny

Vrtné průměry

Námi vrtané studny mají vrtné průměry: klasicky 254 mm, 229 mm, 203 mm, 180 mm, ale také 380 mm a 305 mm.

Vystrojení studny

Pro vystrojení vrtaných studní používáme trubky PVC 225 mm, 195 mm, 160 mm, 140 mm,
125 mm s příčně řezanou perforací a atestem pro pitnou vodu.

Filtrace

Použitím praného kačírku frakce 4/8mm kolem perforovaných sekcí vytvoříme filtrační vrstvu, která účinně brání pronikání hrubých nečistot do vrtu.

Další..

Na Vaše přání zajistíme zaskružení vrtu, úpravnu vody, instalaci ponorného čerpadla, připojení vody včetně tlakové nádoby, popřípadě také realizaci závlahového systému.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrtné průměry

Průměr vrtu pro tepelná čerpadla: d-152 mm.

Hloubka vrtů

Hloubka těchto vrtů se pohybuje cca od 60 m do 150 m.

Kolektor

Po vyhloubení instalujeme tepelný kolektor PE100-RC PN 16 SDR11od fy. GE-TRA  buď 4- nebo 2-hadicového systému se zárukou 10 let na těsnost, vrty následně tlakově injektujeme injektážní směsí Geoflow.

Instalace tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo s kompletní montáží zajistíme ve spolupráci s profesionální dodavatelskou firmou.

Struktura vrtané studny

  • Zhlaví - standardní uzávěr vrtu
  • Zához - navrtaný materiál
  • Těsnění - oddělení svrchních vod (cement, těsnící bentonit)
  • Obsyp - vodárenský filtrační písek (frakce 4/8 mm)
  • Pažení - ocelová roura, úvod vrtu, po odvrtání se odstraní
  • Perforace - perforovaná část výstroje, místa pro vtékání vody
  • Místo pro čerpadlo - ideální umístění čerpadla, plná roura
  • Kalník - místo pro usazování kalů

 

Vrtné soupravy