Technické informace 

Technické parametry studny

Vrtné průměry

Námi vrtané studny mají vrtné průměry: klasicky 254mm, 229mm, 203mm, 180mm, ale také 380mm a 305mm.

Vystrojení studny

Pro vystrojení vrtaných studní používáme trubky PVC 225, 195, 160, 140, 125mm s příčně řezanou perforací a atestem pro pitnou vodu.

Filtrace

Použitím praného kačírku frakce 4/8mm kolem perforovaných sekcí vytvoříme filtrační vrstvu, která účinně brání pronikání hrubých nečistot do vrtu.

Další...

Na Vaše přání zajistíme zaskružení vrtu, úpravnu vody, instalaci ponorného čerpadla, připojení vody včetně tlakové nádoby, popřípadě také realizaci závlahového systému

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrtné průměry

Průměr vrtu pro tepelná čerpadla: d-152 mm.

Hloubka vrtů

Hloubka těchto vrtů se pohybuje cca od 60 do 150 m.

Kolektor

Po vyhloubení instalujeme tepelný kolektor PE100-RC PN 16 SDR11od fy.GE-TRA  buď 4- nebo 2-hadicového systému se zárukou 10 let na těsnost

Instalace tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo s kompletní montáží zajistíme ve spolupráci s profesionální dodavatelskou firmou.

Struktura vrtané studny

VRTNÉ SOUPRAVY

struktura studny

 

  • Zhlaví - standardní uzávěr vrtu
  • Zához - navrtaný materiál
  • Těsnění - oddělení svrchních vod (cement, těsnící bentonit)
  • Obsyp - vodárenský filtrační písek (frakce 4/8 mm)
  • Pažení - ocelová roura, úvod vrtu,po odvrtání se odstraní
  • Perforace - perforovaná část výstroje, místa pro vtékání vody
  • Místo pro čerpadlo - ideální umístění čerpadla, plná roura
  • Kalník - místo pro usazování kalů