Časté otázky 

Jste schopni vrtat studnu do hloubky kolem 100 m?

Ano, jsme schopni vrtat do hloubky 100 m a více.

Umíte určit i pramen?

Samozřejmě, pramen určí geolog, se kterým spolupracujeme. Zároveň vypracuje i geologický projekt.

Zajímalo by mě, jestli vaše firma také studny prohlubuje.

Studnu lze prohloubit, ale z technologických i finančních důvodů doporučujeme nový vrt.

Cena, kterou uvádíte na vašich stránkách obsahuje vrt, PVC trubku a obsypání?

Ano, cena za běžný metr obsahuje obsyp, výstroj (PVC trubku) a těsnění (cement nebo jíl).

Kolik by stálo čerpadlo?

Záleží na typu čerpadla. Cena standardního čerpadla tuzemské výroby se pohybuje okolo
10 - 12 tis. Kč.

Je vůbec vhodné použít váš systém, když vodu budeme používat pouze na zalévání?

Samozřejmě i na zalévání zahrádky se vždy vyplatí udělat kvalitní vrt.

Jak dlouho by vrt trval?

Provedení vrtu trvá většinou 2 - 3 dny. Před započetím díla je ovšem zapotřebí zhotovit hydrogeologický projekt, stavební povolení a vrt ohlásit na vodoprávní a báňský úřad. Ohlášení na úřadech zajistíme.

Zhotovujete také kopané studny?

Tyto služby bohužel nejsou naším oborem. Přestože vrty mají oproti kopaným studnám nesporné výhody, v některých lokalitách je opravdu lepší tuto "ruční metodu" použít (pokud se voda nachází velmi mělko).

Rádi bychom se blíže informovali na tepelná čerpadla.

Prodej a instalaci tepelných čerpadel zajišťujeme prostřednictvím stavební společnosti TUČEKSTAV s.r.o. ,  mobil 777 809 447, adresa: Podjavorinské 1597, 149 00 Praha 11. Naše firma provádí pouze vrty pro tepelná čerpadla.

Zajímalo by mě, jaká povolení jsou potřebná k provedení vrtu a zda lze předem odhadnout hloubku.

O studnu dle nové právní úpravy nemůže zažádat majitel pozemku, ale zodpovědný zhotovitel díla. Na každou studnu musí být vypracován geologický projekt, kde sám geolog určí hloubku, doporučí vrtný průměr a odhadne vydatnost studny. Cena tohoto projektu se pohybuje okolo 9 000.- Kč. 

Ručíte za to, že ze studny půjde čerpat voda?

Prakticky z každého provedeného vrtu lze získat vodu, ale záruku vydatnosti vám neposkytne nikdo. Jde o to, že tato skutečnost je závislá na přírodních podmínkách dané lokality, a nikoliv na nás. Naše firma vám může zaručit kvalitně provedený vrt. Pro zajištění dostatku vody ve studni se snažíme dělat maximum, ale záruku na kvalitu a množství vody nemůžeme poskytnout. Garantovat něco, co nejsme schopni stoprocentně ovlivnit, považujeme za neseriózní vůči Vám.

V okolních studnách se vyskytuje velké množství dusičnanů. Můžete mi v této lokalitě zřídit studnu s "lepší vodou"?

Za těchto podmínek je potřeba navrtat spodní vodu a vrchní ložisko důkladně izolovat. Tím je zajištěno čerpání čisté spodní vody. Uvedený způsob jsme již několikrát úspěšně realizovali.

Rád bych se zeptal, jakým způsobem lze vyčistit studnu, pokud rozbor ukáže výskyt mikroorganizmů. Jak dávkovat a kdy lze vodu používat?

Vodu ve studni dezinfikujeme roztokem chlorových preparátů (např. Chloramin B, chlornan sodný, SAVO atd.), které působí několik týdnů. Voda je chráněna jen pokud obsahuje aktivní chlor, který z vody v závislosti na různých podmínkách mizí (samovolný rozklad, ředění při odběru vody aj.). Silně chlorovanou vodu lze použít k přípravě pokrmů a k pití jen po předchozí dechloraci (např. převaření).

Další možností je dezinfekce vody SAGENEM - prostředkem na bázi koloidního stříbra. SAGEN působí ve vodě několik měsíců, než se stříbro vyplaví. Tento přípravek je vhodné používat maximálně 2x do roka a respektovat pokyny v návodu.
Nejprve vypočteme objem vody ve studni dle vzorce 3,14r2 x v, kde r je poloměr studny v metrech a v je výška vodního sloupce. Dávku dezinfekčního činidla vypočteme dle doporučení výrobce na etiketě. Lze doporučit cca 5 g aktivního chloru na 1 m3 vody (asi 35 ml roztoku chlornanu sodného, příp. SAVO, nebo 15 - 20 g chlorového vápna či Chloraminu B) nebo 10 g SAGENU na 1 m3. Dávku dezinfekčního prostředku rozpustíme v kbelíku z umělé hmoty a vlijeme do studny (případně pokropíme vnitřní zařízení studny - např. potrubí). Výplachy kbelíku vlijeme opět do studny. Po půl hodině spláchneme vodou vnitřní zařízení studny a prudce vlijeme několik kbelíků vody do studny (promísení obsahu). Dezinfekci rozvodného potrubí provedeme odčerpáním několika konví z ručního čerpadla či postupným odpouštěním ventilů v rozvodné síti. Při dezinfekci chlorovými preparáty necháme vodu ve studni přes noc v klidu. Poté otevřeme některý větší výtok z rozvodné sítě a vodu necháme vytékat tak dlouho, až pach a chuť chloru nejsou téměř znatelné (obsah chloru kolem
0,3 mg/l). Při dezinfekci přípravkem SAGEN necháme vodu v klidu nejméně 48 hodin. Několik dní po dezinfekci (cca 14 dní) se doporučuje provést rozbor vzorku vody k ověření účinnosti provedených opatření.

Máme hotový vrt a potřebujeme jej zprovoznit (přívod elektřiny, osazení čerpadlem atd.)?

Požadované služby Vám zajistí firma Čistý vrt, se kterou již léta velmi úspěšně spolupracujeme. 

Chtěl bych Vás požádat o radu ohledně vhodného filtračního kameniva.

Doporučujeme vodárenský písek frakce 1,6 až 4 mm od výrobce Provodínské písky a.s. u České Lípy. Podsyp (na dně studny) je vhodné provést do výšky 20 cm.

Za jak dlouho je možné počítat s vybudovanou studnou včetně geologického průzkumu a povolení.

Veškerá administrativa spojená s povolením vybudování studny (PD,vyjádření dotčených úřadů) trvá v závislosti na rychlosti příslušného úřadu 2-3 měsíce. Zhotovení vrtu trvá 2 - 3 dny a osazení čerpadla 1 - 2 dny.

Měl bych zájem o zaslání Vaší nabídky na vrtanou studnu pro rodinný dům o průměru 254 mm a hloubce cca. 20 metrů se zárukou.

Ceny uvedené na našich stránkách jsou aktuální, pokud by se jednalo o dvacetimetrový vrt o průměru 254 mm, cena včetně výstroje 160mm, obsypu a těsnění činí 50 tis. + 21%DPH popř. 15%DPH + cca 14 tis. za PD a následné administrativní kroky